. .

Ceník služeb:

Souvislý text:

Soudní ověření (doložka):

100,- Kč
kopie překladu se soudním ověřením (druhé vyhotovení překladu), dodatečné soudní ověření dle dohody

Hesla:

Jazyková korektura překladu (dle kvality textu):

Příplatky za odbornost:

Za odbornost příplatky neúčtujeme

Příplatky za spěšnost:

*Jedna normostrana má 1800 úhozů včetně mezer (t.j. 60 řádků po 30 úhozech Nejsme plátci DPH