. .

Ceník služeb:

Překlady bez soudního ověření:

Překlady se soudním ověřením:

Kopie překladu se soudním ověřením (druhé vyhotovení překladu): 100,- Kč
dodatečné soudní ověření dle dohody

Jazyková korektura překladu (dle kvality textu):

Příplatky za odbornost:

Za odbornost příplatky neúčtujeme

Příplatky za spěšnost:

*Jedna normostrana má 1800 úhozů včetně mezer.
Nejsme plátci DPH