. .

Vítám Vás

Mgr. Jan Drobílek – absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru učitelství ruský jazyk, anglický jazyk, dějepis.
Od 1. 9. 1989 učitel na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní zkoušky v Třebíči.
Od roku 2009 učitel na Gymnáziu Třebíč.
Dne 12. 1. 1998 jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Brně tlumočníkem pro jazyk anglický a ruský

Moje práce

Za téměř dvacetiletou praxi provedeno přes 7000 překladatelských-tlumočnických úkonů pro státní orgány (tlumočení při soudních líčeních, písemné překlady rozhodnutí soudu, tlumočení vyšetřování PČR, ...), podnikatelské subjekty i veřejnost.
Mezi hlavními zákazníky vévodí stavební a průmyslové firmy, dopravci, notářské a advokátní kanceláře a překladatelské agentury. Nejčastější zakázky pro podnikatelské subjekty – právnické listiny a dokumenty, podklady pro veřejnou soutěž, obchodní smlouvy a listiny, účetní a finanční doklady, manažerské dokumenty.
Překlady pro veřejnost – výpisy, rodné a oddací listy, vysvědčení, atesty, certifikace, zdravotní dokumentace. Provádíme rovněž jazykové korektury, spolupracujeme s rodilými mluvčími.